Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
WorldBox - God Simulator
685 vật phẩm workshop mới tuần này
Team Fortress 2
57 hướng dẫn mới tuần này
Counter-Strike: Global Offensive
175 hướng dẫn mới tuần này
Portal 2
10 hướng dẫn mới tuần này