Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Mafia II (Classic)
1 tác phẩm mới tuần này
Red Dead Redemption 2
94 tác phẩm mới tuần này
Counter-Strike 2
126 hướng dẫn mới tuần này
Shadow of the Tomb Raider
20 tác phẩm mới tuần này